Hartelijk welkom op de website van Stichting Inderdaad

gallery/sunset achter raam

De naam ‘Stichting Inderdaad’ is bewust gekozen omdat het bevestigingen aandraagt over het verband wat bestaat tussen ons bestaan, oorsprong en geloof, die individueel deels wel worden herkend en erkend, maar in haar geheel nog niet online inzichtelijk waren.

 

Vanuit het 'vernieuwd denken', verwoord in het boek Engel of bengel, wil Stichting inderdaad jou antwoord geven op de vragen: Wie ben ik, waar liggen mijn talenten (aanleg en voorkeuren) en wat verwacht men van mij in het leven?

 

Stelling: “De mens bestaat uit een onzichtbaar en tijdloos karakter (de Ziel), dat op de levensgeest (de adem) meelift, welke samen zijn gevangen in een tijdelijk stoffelijk (natuurlijk/biologisch) lichaam.”

 

Stelling: "Wanneer wij onze natuurlijke sadomasochistische/barbaarse startpositie hebben aanvaard (waarin wij ooit zijn geboren) zal de honger naar wijsheid, rust en vrede, naar beschaving leiden.

In de status 'beschaafd zijn en comfortabel' beland, is het vanzelfsprekend (normaal) dat wij God, onze hemelse Vader Die ons bevrijdde uit diverse noden, blij en in dankbaarheid blijven eren!" -- EOV

 

Stichting Inderdaad gaat er vanuit, dat: wanneer er individuele kennis is aan onze persoonlijke sterke en zwakke kanten, er een redelijke kans bestaat dat wij met meer zelfververtrouwen onze omgeving begrijpend kunnen bijstaan.


Met het EGO-DNA.ID (eenmaal online) wordt de individuele karakteristieke aanleg in hun specifieke kleurnuances én het percentage van één of meerdere primaire kleuren op de geboortedatum getraceerd geduid.